Aktualności
2017-08-28
Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie
Liderzy JIK w Lublinie

W dniach 10-20 sierpnia 2017 roku grupa uczniów z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie miała zaszczyt uczestniczyć w programie ,,Akademii Liderów“ w Lublinie i Krakowie. Uczniowie nabyli umiejętności w zakresie organizacji konferencji, debat i konkursu literackiego. Oprócz zajęć uczniowie mieli możliwość zapoznania się z rówieśnikami z USA, Brazylii, Czech, Rumunii, Rosji, Białorusi i Mołdawii. Szkołę liderów urozmaiciły różne atrakcje i wycieczki po Lublinie, Kazimierze Dolnym, Zamościu, Kozłówce, Wieliczce i Krakowie, podczas których młodzież kolejny raz dotknęła historii Polski i Litwy, historii kultury i sztuki polskiej, a także udoskonaliła swą wiedzę językową. Serdecznie dziękujemy prezesowi oddziału „Wspólnoty Polskiej“ w Lublinie dr. Dariuszowi Śladeckiemu za zaproszenie, troskę i umożliwienie udziału w programine ,,Akademii Liderów“.
Z okazji 700- lecia założenia Lublina Gimnazjum J.I. Kraszewskiego w Wilnie zostało uhonorowane medalem wręczonym na Zamku Królewskim w Lublinie. Ten medal był uwieńczeniem ponad dziesięcioletniej współpracy pomiędzy naszym gimnazjum, oddziałem ,,Wspólnoty Polskiej“ w Lublinie oraz zespołem Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie w organizowaniu warsztatów plastycznych i językowych.