WYDARZENIA 2016-05-02
Wieści z litwy
 • Litwa - Wilno wybrało swoich przedstawicieli do finału "Kresów"
  We środę 26 października br. w Wilnie odbyły się miejskie eliminacje jubileuszowego XXV Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza "Kresy 2016". Tradycyjnie zmagania najlepszych recytatorów szkół polskich na Litwie organizuje Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota…
 • Belgia - Akademia Polskości na Kraje Beneluksu
  Belgijski Dom Polonii wComblain-la-Tour był miejscem kolejnej Konferencji Metodycznej, któraodbyła się wdniach 14-16 października br. wramach Akademii Polskości. Zgromadziła ona wielu pedagogów zBelgii iHolandii, którzyuczestniczyli wewcześniejszych…
 • Niemcy - Po polsku w Radiu Flora z Hannoveru
  Radio Flora powstało w 1993 roku z inicjatywy zawiązanego w tym samym roku Klubu Przyjaciół Lokalnego Radia w Hanowerze (Freundeskreis Lokal-Radio Hannover e.V.) Po pięciu latach próbnej działalności, w ramach nowego projektu dla niekomercyjnych rozgłośni radiowych, Radio Flora otrzymało…
Wieści z ukrainy
 • Litwa - Wilno wybrało swoich przedstawicieli do finału "Kresów" We środę 26 października br. w Wilnie odbyły się miejskie eliminacje jubileuszowego XXV Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza "Kresy 2016". Tradycyjnie zmagania najlepszych recytatorów szkół polskich na Litwie organizuje Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota…
 • Belgia - Akademia Polskości na Kraje Beneluksu Belgijski Dom Polonii wComblain-la-Tour był miejscem kolejnej Konferencji Metodycznej, któraodbyła się wdniach 14-16 października br. wramach Akademii Polskości. Zgromadziła ona wielu pedagogów zBelgii iHolandii, którzyuczestniczyli wewcześniejszych…
 • Niemcy - Po polsku w Radiu Flora z Hannoveru Radio Flora powstało w 1993 roku z inicjatywy zawiązanego w tym samym roku Klubu Przyjaciół Lokalnego Radia w Hanowerze (Freundeskreis Lokal-Radio Hannover e.V.) Po pięciu latach próbnej działalności, w ramach nowego projektu dla niekomercyjnych rozgłośni radiowych, Radio Flora otrzymało…